Posted in Përmbledhje, Zhvillim i softuerit

Dizajni i ndërveprimit – përtej ndërveprimit njeri-kompjuter

Dizajni i ndërveprimit – përtej ndërveprimit njeri-kompjuter është përmbledhje nga libri i Yvonne Rogers, Helen Sharp dhe Jenny Preece. Ofron qasje ndër-disciplinare, praktike dhe të orientuar kah procesi ndaj Ndërveprimit Njeri-Kompjuter, duke treguar jo vetëm çfarë principe duhet të aplikohen por në thelb si mund të aplikohen ato. Libri përqendrohet në atë se si të dizajnohen produkte ndërvepruese që e avancojnë dhe e zgjerojnë mënyrën se si komunikojnë, ndërveprojnë dhe punojnë njerëzit.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s