Postuar te Përmbledhje, Zhvillim i softuerit

Metoda të analizës dhe dizajnit të sistemeve

Metoda të analizës dhe dizajnit të sistemeve – Studentët e sotshëm duan ta praktikojnë aplikimin e koncepteve. Autorët e kanë balansuar mbulimin e koncepteve, veglave, teknikave dhe aplikimeve të tyre. Teksti i shërben lexuesit edhe si referencë profesionale për praktikat aktuale më të mira. Temat: Vazhdoni me leximin e “Metoda të analizës dhe dizajnit të sistemeve”

Reklama
Postuar te Menaxhim, Përmbledhje, Zhvillim i softuerit

Kryengul në zhvillim të softuerit

Kryengul në zhvillim të softuerit i përmban pikat kryesore nga “HeadFirst Software Development” (Dan Pilone & Russ Miles) ku shpjegohet puna iterative në ekip. Libri është i dobishëm për të gjithë zhvilluesit softuerikë dhe sidomos për menaxherët e projekteve softuerike. Temat: Vazhdoni me leximin e “Kryengul në zhvillim të softuerit”

Postuar te Menaxhim, Përmbledhje

Menaxhimi profesional i projekteve (PMP)

Menaxhimi profesional i projekteve (PMP) është përmbledhje nga “Head First PMP” (Jennifer Greene dhe Andrew Stellman), ndër librat më të mirë edukues dhe trajnues që i paraqet proceset për menaxhimin e një projekti, që e bën resurs të vlefshëm për fillestarë dhe praktikues. Temat i përfshijnë të gjitha proceset: Vazhdoni me leximin e “Menaxhimi profesional i projekteve (PMP)”