Postuar te Përmbledhje, Zhvillim i softuerit

Kodi komplet

Kodi komplet është përmbledhje nga “Code Complete” i Steven McConnell. Është manual praktik i konstruksionit të softuerit që konsiderohet si libri me praktikat më të mira të programimit nga bota akademike dhe industriale e softuerit. Shkarkoje këtu. Temat: Vazhdoni me leximin e “Kodi komplet”

Postuar te Përmbledhje, Zhvillim i softuerit

Kryengul n’Paternat e Dizajnit

Kryengul n’Paternat e Dizajnit i përmban pikat kryesore nga “HeadFirst Design Patterns”, bashkë me kodin burimor shqip në Java, C#, VB.NET dhe C++. “Ti nuk je vetëm. Në çdo moment, diku në botë dikush kacafytet me problemet e njëjta të dizajnit të softuerit që i ke ti. Vazhdoni me leximin e “Kryengul n’Paternat e Dizajnit”

Postuar te Përmbledhje, Studime rastesh, Zhvillim i softuerit

UML për Analistin TI të Bizneseve

UML për Analistin TI të Bizneseve është përmbledhje e librit nga Howard Podeswa, udhëzues praktik për mbledhjen e kërkesave në mënyrë të orientuar kah objektet. Studimi i rastit (case study) fillon nga kërkesat e para, deri te definimi final i klasave dhe rasteve të testeve. Vazhdoni me leximin e “UML për Analistin TI të Bizneseve”

Postuar te Përmbledhje, Zhvillim i softuerit

Kërkesat e softuerit

Kërkesat e softuerit është përmbledhje e librit nga Karl Wiegers që na tregon se si t’i definojmë dhe të nxjerrim më shumë nga kërkesat e softuerit përmes dhjetëra “praktikave më të mira” dhe këshillave që e bëjnë këtë libër resurs të vlefshëm për menaxherët e projekteve softuerike, për zhvilluesit, dhe sidomos për analistët. Temat: Vazhdoni me leximin e “Kërkesat e softuerit”

Postuar te Përmbledhje, Zhvillim i softuerit

Shkrimi i kërkesave më të mira

Shkrimi i kërkesave më të mira (pdf) është përmbledhje e librit nga Ian F. Alexander dhe Richard Stevens. Secili projekt ka sukses apo dështon varësisht nga cilësia e kërkesave të tij. Ato e caktojnë shtrirjen e tërë punës vijuese dhe i tregojnë ekipit të projektit se çka duan përdoruesit. Pa kërkesa të mira projektet dështojnë, vonohen, e tejkalojnë buxhetin, apo prodhojnë sisteme që nuk përdoren kurrë.

Postuar te Përmbledhje, Zhvillim i softuerit

Shkrimi i rasteve efektive të përdorimit

Shkrimi i rasteve efektive të përdorimit (shkarko pdf) është përmbledhje e librit nga Alistair Cockburn. Rastet e përdorimit kurrë nuk kanë qenë kaq të lehta të kuptohen – apo të krijohen! Autori e ofron një udhëzues praktik, nga supa deri në ëmbëlsirë për zhvillimin e rasteve të përdorimit, Vazhdoni me leximin e “Shkrimi i rasteve efektive të përdorimit”

Postuar te Përmbledhje, Zhvillim i softuerit

Dizajni i ndërveprimit – përtej ndërveprimit njeri-kompjuter

Dizajni i ndërveprimit – përtej ndërveprimit njeri-kompjuter është përmbledhje nga libri i Yvonne Rogers, Helen Sharp dhe Jenny Preece. Ofron qasje ndër-disciplinare, praktike dhe të orientuar kah procesi ndaj Ndërveprimit Njeri-Kompjuter, Vazhdoni me leximin e “Dizajni i ndërveprimit – përtej ndërveprimit njeri-kompjuter”