Postuar te Menaxhim, Përmbledhje, Zhvillim i softuerit

Kryengul në zhvillim të softuerit

Kryengul në zhvillim të softuerit i përmban pikat kryesore nga “HeadFirst Software Development” (Dan Pilone & Russ Miles) ku shpjegohet puna iterative në ekip. Libri është i dobishëm për të gjithë zhvilluesit softuerikë dhe sidomos për menaxherët e projekteve softuerike. Temat: Vazhdoni me leximin e “Kryengul në zhvillim të softuerit”

Postuar te Menaxhim, Përmbledhje

Menaxhimi profesional i projekteve (PMP)

Menaxhimi profesional i projekteve (PMP) është përmbledhje nga “Head First PMP” (Jennifer Greene dhe Andrew Stellman), ndër librat më të mirë edukues dhe trajnues që i paraqet proceset për menaxhimin e një projekti, që e bën resurs të vlefshëm për fillestarë dhe praktikues. Temat i përfshijnë të gjitha proceset: Vazhdoni me leximin e “Menaxhimi profesional i projekteve (PMP)”