Posted in Artikuj & Tutoriale, Shkencë kompjuterike, Studime rastesh, Tekste

Metodologji praktike për Deep Learning

Shkarkoje: Metodologji_praktike_ne_Deep_Learning.pdf

Ky publikim është përkthim i kapitullit ‘Practical Methodology’ nga libri “Deep Learning”. Fillon me një përshkrim të metodologjisë së rekomanduar nga autorët dhe të procesit praktik të dizajnit. Pastaj shpjegohen hapat e procesit më detalisht. Në fund përshkruhet aplikimi i metodologjisë në shembullin real: sistemin e transkriptimit të numrave të adresave në Google Street View.

Publikimi mund të konsiderohet vazhdim i publikimit paraprak “Shembuj ilustrues nga Deep Learning” që është përmbledhje hyrëse informative.

Temat:

 • Metrikat e performansës
 • Modelet default baseline
 • Përcaktimi se a të mbledhim ende shënime
 • Zgjedhja e hiperparametrave
  • Rregullimi manual i hiperparametrave
  • Algoritmet e optimizimit me hiperparametra automatikë
  • Grid search
  • Random search
  • Optimizimi i hiperparametrave i bazuar në model
 • Strategji të debug-imit
 • Google Street View
  • Shembull: Njohja e numrit shumëshifror

Shkarkoje: Metodologji_praktike_ne_Deep_Learning.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s