Posted in Përmbledhje, Zhvillim i softuerit

Metoda të analizës dhe dizajnit të sistemeve

Metoda të analizës dhe dizajnit të sistemeve – Studentët e sotshëm duan ta praktikojnë aplikimin e koncepteve. Autorët e kanë balansuar mbulimin e koncepteve, veglave, teknikave dhe aplikimeve të tyre. Teksti i shërben lexuesit edhe si referencë profesionale për praktikat aktuale më të mira. Temat:

  • Konteksti i projekteve të zhvillimit të softuereve
  • Metodat e analizës së sistemeve
    • gjetja e fakteve, modelimi, analiza dhe modelimi OOP, fizibiliteti dhe propozimi
  • Metodat e dizajnit (projektimit) të sistemeve
    • dizajni, arkitektura, baza e shënimeve, prototipimi, ndërfaqja, dizajni OOP
  • Përtej analizës dhe dizajnit
    • konstruktimi dhe implementimi, operacionet dhe përkrahja
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s