Posted in Përmbledhje, Zhvillim i softuerit

Inxhinierimi i softuerit

Inxhinierimi i softuerit i përmban përmbledhjet nga klasiku i kësaj lëmie, “Software engineering” nga Ian Sommerville. Ky libër i përmban zhvillimet më të reja në teorinë dhe praktikën e inxhinierimit softuerik, të integruar me aspektet relevante të inxhinierimit të sistemeve, mbulim të gjerë të metodave agjile dhe ripërdorjes, mbulim të integruar të sigurisë fizike e informative dhe besueshmërisë – duke i ilustruar praktikat më të mira në zhvillimin e sistemeve kritike e shumë tema tjera. Temat:

  • Proceset, zhvillimi agile, inxhinierimi i kërkesave, modelimi dhe arkitektura, testimi
  • Sistemet socioteknike, besueshmëria, siguria e informatave
  • Ripërdorja, komponentat, sistemet e shpërndara, SOA, softueri në harduer (embedded software), softueri i orientuar në aspekte
  • Menaxhimi, planifikimi, cilësia, konfigurimi, përmirësimi i procesit
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s