Posted in Përmbledhje, Zhvillim i softuerit

Kodi komplet

Kodi komplet është përmbledhje nga “Code Complete” i Steven McConnell. Është manual praktik i konstruksionit të softuerit që konsiderohet si libri me praktikat më të mira të programimit nga bota akademike dhe industriale e softuerit. Shkarkoje këtu. Temat:

  • Konstruksioni, metaforat
  • Krijimi i kodit të cilësisë së lartë: dizajni, klasat, rutinat, programimi mbrojtës, pseudokodi
  • Ndryshoret: çështjet e përgjithshme, emrat, tipet fundamentale, tipet e pazakonshme
  • Urdhërat: kodi drejtvizor, kushtëzuesit, ciklet, strukturat e pazakonshme, metodat table-driven, kontrolli
  • Përmirësimet e kodit: cilësia, bashkëpunimi, testimi, debugging, rifaktorimi, rregullimi i kodit
  • Konsideratat e sistemit: madhësia e programit, menaxhimi i konstruksionit, integrimi, veglat e programimit
  • Zejtaria e softuerit: zbukurimi i kodit dhe stili, kodi vetë-dokumentues, karakteri personal, referenca

 

Shkarkoje publikimin këtu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s