Posted in Përmbledhje, Studime rastesh, Zhvillim i softuerit

UML për Analistin TI të Bizneseve

UML për Analistin TI të Bizneseve është përmbledhje e librit nga Howard Podeswa, udhëzues praktik për mbledhjen e kërkesave në mënyrë të orientuar kah objektet. Studimi i rastit (case study) fillon nga kërkesat e para, deri te definimi final i klasave dhe rasteve të testeve. Kur ta keni kryer këtë libër, mund të përgëzoheni që e keni analizuar një rast fillim-e-mbarim.

Ky është program i analizës dhe i modelimit të kërkesave hap pas hapi për analistët e bizneseve, menaxherët e produkteve,
dhe menaxherët e programeve…

  • Fito përvojë praktike në nxjerrjen dhe analizimin e kërkesave duke i përdorur standardet (UML 2) dhe teknikat e Orientuara kah Objektet (OO)
  • Kuptoje se si t’i integrosh këto me teknikat tjera, jo-OO, gjatë rrjedhës së një projekti TI OO
  • Mëso se si ta përdorësh IBM Rational Rose për aktivitetet e analizës së bizneseve
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s