C# shkurt e shqip

“C# shkurt e shqip” është kurs hyrës në C#, në formatin online me video-udhëzime detale. Temat përfshijnë:

  • krijimi i projektit në Visual Studio
  • shkruarja e kodit
  • debug-imi
  • format Windows
  • format Web
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: